Мисия Детска Усмивка – Перник и Драгоман (Март 2021)

Здравейте, приятели!
Миналата седмица на 24ти март успяхме да посетим центровете за настаняване в Перник и в Драгоман, където живеят 14 деца. Успяхме да ги зарадваме с общо 394 продукта за лична хигиенна грижа, препарати за поддържане и почистване на помещенията, бельо и други.
 
Благодарим Ви за подкрепата!
 
Искаме още веднъж сърдечно да благодарим на Десислава Бузова, Мария Събева, Ивелина Иванова, Мариана Шоторова, Станислав Иванов, Радослава Петрова, Ваня Василева, Роси и Алекс, Сия Симова. Вие сте герои!
Използваме възможността да Ви напомним, че успяхме да регистрираме PayPal акаунт, освободен от такси при дарения – https://www.paypal.com/donate…
Желаем Ви изпълнена с вдъхновение седмица!