Проектът ACT4WOMEN се фокусира върху жени, живеещи в селски, отдалечени, изолирани или маргинализирани райони, които имат ограничен достъп до работа и които се занимават с производство на занаяти или други форми на „домашно“ производство или услуги, свързани с културата, общността или средата, в която живеят , Той има за цел да помогне на жените да придобият предприемачески, дигитални, комуникационни и лидерски умения, за да се научат как да популяризират, разпространяват и продават продуктите чрез надграждане на „домашен бизнес модел“ в стартиращи или социални предприятия.

Затова създадохме онлайн платформа, съдържаща програма за електронно обучение разделено в различни курсове за повишаване на уменията за жените, които искат да реализират себе си като предприемачи.
Всички курсове и ресурси са напълно безплатни!