Проект на Сдружение „Вдъхнови България“,
съвместно със
Сдружение „Дружество Знание“ – София
и със Сдружение „Знание“ – Ловеч

Да подкрепим младите жени, лишени от родителска грижа, в най-важния етап от тяхното съзряване!