Какво е Inspire Bulgaria?

За нас Inspire Bulgaria е начин и средство да покажем чрез действия и работа, че заедно можем да променим България. Inspire Bulgaria има за цел да се превърне в платформа за социално предприемачество, която да е достъпна за много хора, споделящи нашите ценности, да реализират своите идеи.
За начало на нашата мисия започнахме с два проекта. Първият е Kidz Welcome под формата на социално предприемачество, стремящо се да създаде по-добри условия за родителите в България. Bulgarian Wings от своя страна е социална инициатива, насочена към защита на птиците.
Макар и различни като кауза и начин на постигането ѝ, и двата проекта ни вдъхновяват ежедневно да търсим качество в това, което правим.
В момента сме в процес на изграждане и на неправителствена огранизация под същото име, за да реализираме през нея различни социални инициативи.