Всяка промяна има нужда от вдъхновение!

Inspire Bulgaria

Заедно правим стъпки за по-добра среда в България

Сдружение „Вдъхнови България“ цели да допринесе чрез своите проекти и съпътстващата си дейност развитието на социалната, културната и икономическата среда в България.

Как помагаме на социалната среда в българия?

Водени от искреното желание да подкрепим българското общество, създаваме собствени проекти и инициативи.

Не се страхуваме да експериментираме, стига каузата да си заслужава!

Мисия Детска Усмивка инициатива сдружение

В помощ на децата

„Мисия детска усмивка“, която се стреми да подпомогне центровете за настаняване от семеен тип в България. Чрез нея осъществяваме регулярни дарения на санитарни и хигиенни продукти към децата, лишени от родителска грижа.

В помощ на младите жени

„Стъпка към независимост“ е съместен проект, подкрепен от Българския фонд за Жените, който се стреми да помогне на младите жени, лишени от родителска грижа, които напускат наблюдаваните жилища.

В помощ на малките и средните предприятия и на околната среда

Balance - Green & Stable е проект, които се стреми да помогне на бизнеса да се трансоформира към по-зелено бъдеще. Проектът се изпълнява на европейско ниво и е финансиран от програмата Еразъм+.

CSR консултиране

Как помагаме на бизнес средата в България?

Ние съзнаваме, че да ръководиш социално отговорен бизнес в България е предизвикателство. Дори утвърдени международни компании срещат трудности да реализират ефективно CSR бюджетите си, отвъд клиширани дейности. Нашият екип с дългодишен опит предлага на бизнеса съвместни проекти и консултации. 

Осъществяване на съвместни проекти в областта на Корпоративната социална отговорност (CSR)

Много компании искат да организират инициативи и събития, които допринасят за обществото, но нямат необходимото време или човешки ресурс, които да вложат в осъществяването на идеите им. Нашият екип е подготвен да се заеме с цялата организация за осъществяване и популяризиарне на CSR проекти.

Консултиране и оптимизиране на проекти в областта на Корпоративната социална отговорност (CSR)

Нашите опитни експерти помагат на компаниите да дефинират ясни критерии за своите корпоративни стратегии в социална полза. С помощта на нашия опит и знание определяме ефективен начин за достигане на конкретни цели.

Нашите герои

Специално искаме да благодарим за подкрепата и доверието на нашите  съмишленици, партньори и дарители!