в помощ на социалната среда в българия

Водени от искреното желание да подкрепим българското общество, създаваме собствени проекти и инициативи.

Не се страхуваме да експериментираме, стига каузата да си заслужава!

Мисия Детска Усмивка инициатива сдружение

В помощ на децата

„Мисия детска усмивка“, която се стреми да подпомогне центровете за настаняване от семеен тип в България. Чрез нея осъществяваме регулярни дарения на санитарни и хигиенни продукти към децата, лишени от родителска грижа.

Kidz welcome, ресторанти, деца

В помощ на родителите

Kidz Welcome е онлайн платформа, която предоставя на родителите информация за заведения, които са подходящи за посещение с деца. Разработихме специална сертификатна марка, с която отличаваме наистина добрите ресторанти.