в помощ на социалната, околната и икономическата среда в българия

Водени от искреното желание да подкрепим българското общество, създаваме собствени проекти и инициативи.

Не се страхуваме да експериментираме, стига каузата да си заслужава!

Мисия Детска Усмивка инициатива сдружение

В помощ на децата

„Мисия детска усмивка“, която се стреми да подпомогне центровете за настаняване от семеен тип в България. Чрез нея осъществяваме регулярни дарения на санитарни и хигиенни продукти към децата, лишени от родителска грижа.

В помощ на момичетата

“Невидимите линии” е проект, които цели да даде гласност на един проблем, засягащ почти всички жени – този за личностните граници.

В помощ на жените

React4women е проект насочен към млади жени, преминали през рехабилитационно лечение. Проектът се изпълнва по програм Еразъм+

В помощ на младите жени

„Стъпка към независимост“ е съместен проект, подкрепен от Българския фонд за Жените, който се стреми да помогне на младите жени, лишени от родителска грижа, които напускат наблюдаваните жилища.

В помощ на жените

ACT4WOMEN e двугодишен проект, който цели да помогне на жените, живеещи в отдалечени райони, да постигнат финансова незавимост чрез развиване на домашно базиран бизнес. Проектът се изпълнява по програмата Еразъм+

В помощ на малките и средните предприятия и на околната среда

Balance - Green & Stable е проект, които се стреми да помогне на бизнеса да се трансоформира към по-зелено бъдеще. Проектът се изпълнява на европейско ниво и е финансиран от програмата Еразъм+.