Проект на Сдружение „Вдъхнови България“,
съвместно със
Сдружение „Дружество Знание“ – София
и със Сдружение „Знание“ – Ловеч

Да подкрепим младите жени, лишени от родителска грижа, в най-важния етап от тяхното съзряване!

why

Всяка година стотици млади хора, лишени от родителска грижа, напускат социалната система и са изправени пред нелекото предизвикателство да намерят своята житейска и професионална реализация сами.

Затова през 2020 година се обединихме със Сдружения Знание - София и Ловеч и получихме помощ от Българския Фонд за Жените да реализираме проекта "Стъпка към независимост"

Проектът има за цел да подготви младите жени от 4 наблюдавани жилища в страната, да направят своите първи крачки в живота смело и достойно.

Как подкрепяме младите жени?

Създаваме общностна група за момичета, настанени към момента в наблюдавани жилища;

Предоставяме им разработени информационни материали; 

Предоставяме им обучение в следните направления:

  • Правата на младите жени с акцент върху трудовите права
  • Подготовка за кандидатстване за работа
  • Защита на правата
  • Разпознаване на различните форми на насилие и принуда – през метода на „Форум-театър“