Да подкрепим младите жени, лишени от родителска грижа, в най-важния етап от тяхното съзряване!

why

Всяка година стотици млади хора, лишени от родителска грижа, напускат социалната система и са изправени пред нелекото предизвикателство да намерят своята житейска и професионална реализация сами.

Затова през 2020 година се обединихме със Сдружения Знание - София и Ловеч и получихме помощ от Българския Фонд за Жените да реализираме проекта "Стъпка към независимост"

Проектът има за цел да подготви младите жени от 4 наблюдавани жилища в страната, да направят своите първи крачки в живота смело и достойно.

Как подкрепяме младите жени?

Създаваме общностна група за момичета, настанени към момента в наблюдавани жилища;

Предоставяме им разработени информационни материали; 

Предоставяме им обучение в следните направления:

  • Правата на младите жени с акцент върху трудовите права
  • Подготовка за кандидатстване за работа
  • Защита на правата
  • Разпознаване на различните форми на насилие и принуда – през метода на „Форум-театър“

След обучението предоставяме на момичетата наръчник с информационни материали, който можете да свалите от бутона.

 

В наръчника ще намерите информация за:

– Процес на търсене на работа
– Изготвяне на автобиография, мотивационни писма и други
– Списък на сайтове за работа, информация за предлаганите услуги от Бюрата по труда и кариерни форуми
– Среща с работодател и интервю
– Документи за започване на работа
– Разлика, предимства и недостатъци на трудови и граждански договори
– Процес по започване и процес по напускане на работа
– Прекратяване на трудовия договор от работодателя
– Обезщетения при безработица
– Майчинство
– Насилието у дома и на работното място (По наръчника на БФЖ)
– Важни телефони
– Конфликт и как да реагираме на него + метода на форум театъра