Сдружение
"Вдъхнови България"

Inspire Bulgaria – Association

Нашата мисия

Основна мисия на Сдружение „Вдъхнови България е да допринесе  към развитието на социалната, културната и икономическата среда в Република България.

Нашите цели

1

Подобряваване на социалната среда в Република България

2

Стимулиране развитието на социалното предприемачество

3

Стимулиране на личната ангажираност на гражданите

4

Подпомагане на различни социални каузи и инициативи

5

Повишаване ангажираността на частния сектор в обществено значими дейности

нашите ценности

отговорност

Ефективност

Откритост

Висша ценност на Сдружението е да действа отговорно и да демонстрира чрез конкретни действия своята ангажираност и принос към Българското общество.

Сдружението се стреми ефективно да разпределя своите финансови и нефинансови ресурси с цел постигане на максимално значим принос към Българското общество.

Сдружението се ангажира да предоставя открито и ясно информация за дейността си и за проектите, които осъществява.

нашият екип

Velina Dragiyska

Велина Драгийска

Основател и Председател на Управителния съвет, Ръководител проекти

Ernst

Ернст Цвингли

Основател и Член на Управителния съвет

1553013696498

Мартин Димитров

Юридически съветник
член на Управителния съвет

Радост Минина

Радост Минина

психотерапевт

Гергана Дееничина

Гергана Дееничина

Ръководител Европейски проекти и програми

Iliya Ivanov

Илия Иванов

Връзки с обществеността и комуникации

Polya Dimitova

Поля Димитрова

Юридически съветник

aleksandra

Александра Илиева

доброволец

thumbnail

Димитър Христов

Доброволец

94689809_10157657941434398_4950539696628301824_n

Гергана Петрова

Ръководител инициатива "Предай напред"

Доклад за дейността

Правна основа

 

Сдружение „Вдъхнови България“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза.

 

Сдружението не следва политическа или религиозна идеология.

 

Членството в Сдружението е доброволно и се упражнява по предвидения в устава ред.

 

ЕИК: 205689149

 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. проф. Георги Златерски, етаж 1